Przeskocz do treści

Informujemy, że w okresie wakacyjnym osoby chcące odwiedzić sekretariat szkoły lub chcące skontaktować się z nim telefonicznie mogą to zrobić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00.

Ze sekretariatem można kontaktować się także droga e-mailową: szkola@sp92.pl

 

8 lutego 2018 r.  w naszej szkole został przeprowadzony konkurs wiedzy o AIDS i HIV.  Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS, rozwijanie postawy tolerancji, akceptacji i pomocy ludziom chorym na AIDS oraz osobom zakażonym wirusem HIV.

Wynik konkursu:

I miejsce: Nikola Didek

GRATULUJEMY !

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu weźmie udział w projekcie "Uczeń z pasją". O szczegółach i postępach realizacji projektu będziemy na bieżąco informować uczniów oraz rodziców i opiekunów.

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych 1002 uczniów z 80 szkół podstawowych i gimnazjalnych z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez indywidualne podejście do uczniów zdolnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost świadomości i umiejętności 4000 uczniów w dokonywaniu odpowiednich/właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej, dzięki wszechstronnemu i zindywidualizowanemu wsparciu doradczemu oraz polepszeniu jakości procesu nauczania i warunków poprzez podwyższenie wiedzy, kompetencji 391 nauczycieli,  pedagogów i doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych.

Rezultatem realizacji projektu będzie: doposażenie 80 szkół poprzez zakup odpowiednich pracowni i ich wykorzystanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, doposażenie szkół z zakresu doradztwa zawodowego - ośrodków kariery wg zaadoptowanego standardu SPINKA, nabycie kompetencji kluczowych przez – 955 uczniów, nabycie kompetencji przez 47 uczniów ze specjalnymi potrzebami, podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej – 391 nauczycieli.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.10.2019 r.

Partner projektu: Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Całkowita wartość projektu: 13 305 160,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 11 309 386,00 zł

 

 

W piątek 2 lutego 2018 r., uczniowie gimnazjalnej klasy trzeciej odbyli zajęcia zawodoznawcze w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, przy ulicy Żniwnej.  Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki oraz na miejscu zobaczyć pracownie i warsztaty do nauki zawodu.  Dużą atrakcją dla naszych uczniów były zajęcia z pieczenia drożdżówek. Pod opieką wykwalifikowanych pracowników, dziewczęta i chłopcy wyrabiali ciasto drożdżowe i formowali ciastka.  Po zakończeniu zwiedzania szkoły, wielką przyjemnością była możliwość zjedzenia upieczonych ciast!

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia. Jest to olimpiada dla osób zainteresowanych tematyką zdrowego i aktywnego stylu życia.

Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.  Sandra Janeczek, uczennica klasy 3B, zajęła I miejsce i będzie reprezentować naszą szkołę w dalszych eliminacjach.

GRATULUJEMY!