Przeskocz do treści

Klasy przysposabiające do pracy

Masz problemy z nauką?
Chciałbyś już rozpocząć pracę w jakimś zawodzie?
PRZYJDŹ DO NAS !
CZEKAMY NA CIEBIE!

Od września zapraszamy młodzież do klas VII ogólnych oraz klas VII przysposabiających do pracy. Szkoła przy współpracy z Hufcem Pracy oferuje uczniom przysposobienie do pracy w wielu zawodach, m.in. kucharz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, mechanik, lakiernik, cukiernik, instalator.

Obejmujemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego potrzeby, możliwości, sytuację rodzinną i społeczną. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych uczniów. Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, m.in. koło artystyczne, ekologiczne, strzeleckie, sportowe, teatralne. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych prowadzimy zajęcia z języka polskiego, angielskiego, matematyki. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego i pielęgniarki. Dbamy o wszechstronny rozwój swoich uczniów oraz ich bezpieczeństwo. Zapewniamy dobrze wyposażone sale lekcyjne, bibliotekę, siłownię, strzelnicę sportową, boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Dzięki przyjaznej atmosferze, w Szkole Podstawowej nr 92 swoje miejsce znajdzie każdy uczeń, zwłaszcza ten, który potrzebuje wsparcia i pomocy.

Szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym.

Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 92 do klasy VII oraz II i III odbywają się sekretariacie szkoły (dane teleadresowe w zakładce Kontakt).